MOC BIZNESU

Wspierając się wzajemnie rozwijamy własne firmy i przyczyniamy się do rozwoju naszych partnerów biznesowych.

MOC biznesu, rozumiana jako partnerstwo biznesowe, to jedna z ważniejszych idei, którą pielęgnujemy i rozwijamy w naszej działalności.

Naszym celem jest dojrzałe partnerstwo biznesowe ukierunkowane na całe otoczenie, w którym funkcjonujemy.

We współpracy z innymi podmiotami stawiamy na kluczowe wartości: partnerstwo, otwartość, szczerość.

partnerstwo

otwartość

szczerość

Naszą misją jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju,inspirowanie lokalnego środowiska biznesowego oraz umożliwienie nawiązania wartościowych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami.

Angażując się w inicjatywy wspierające ideę Mocy Biznesu, chcemy szerzyć i propagować koncepcję odpowiedzialnego biznesu oraz szeroko rozumianego partnerstwa.

Tworzymy innowacyjną platformę, która rozwija trzy kluczowe obszary:

  • komunikację i budowanie relacji pomiędzy firmami
  • dzielenie się wiedzą
  • rozbudowę sieci kontaktów biznesowych

W naszej działalności postrzegamy wszystkie firmy, duże i małe, jako naszych partnerów strategicznych. Dążymy do włączenia tych podmiotów w nasze działania, tworząc efekt synergii i kreując wartość dodaną.

Chcemy by nasi partnerzy, dzięki platformie Mocy Biznesu, mogli swobodnie wymieniać się wiedzą, efektywnie współpracować, tworzyć większe grupy biznesowe, poszerzać portfel swoich klientów, korzystać z rekomendacji i poleceń jej członków, wspierać się biznesowo oraz inspirować do efektywnego działania.

Wszystkim przedsiębiorcom zależy na rozwoju swojej działalności oraz na realizacji założonych celów.

Platforma Moc Biznesu wspiera przede wszystkim rozwój firm w regionie, stawia na inicjatywy lokalne, kreuje środowisko dojrzałego i odpowiedzialnego partnerstwa biznesowego.

IMG_1048-kopia