Subregion poznański_2020-2023

Od 01.03.2020 rozpoczęła się II Edycja projektu:

„Usługi rozwojowe szansą na sukces” 

Projekt będzie realizowany w okresie do 28.02.2023 roku.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, Osi Priorytetowej 6.5 Rynek pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+), przyczyniając się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji Przedsiębiorców sektora MMŚP i ich Pracowników, w tym MMŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne. 


Kto może otrzymać dofinansowanie?

Uczestnikami projektu mogą być właściciele i pracownicy firm – mikro, małe i średnie przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność w:

  • mieście Poznaniu,

KWOTA WSPARCIA

Kwota maksymalna na jednego uczestnika wynosi 4 000,00 zł

Kwota maksymalna dla firmy wynosi 100 000,00 zł

Kwota wsparcia stanowi od 50 % do 80% kosztów kwalifikowanych. Co to znaczy?

Wydając kwotę 5 000,00 zł, przy wsparciu 80%, otrzymujesz zwrot w wysokości 4 000,00 zł. Twoja inwestycja w usługę szkoleniową stanowi jedynie 20%, tj. 1 000,00 zł.

Od czego zależy wysokość wsparcia?

  • wykształcenia
  • niepełnosprawności
  • wieku – osoby powyżej 50 roku życia otrzymują więcej pkt
  • wielkości przedsiębiorstwa
  • branży firmy
  • wskaźnika wzrostu firmy

ZASADY REKRUTACJI/ważne

  1. Jednokrotny udział Uczestnika w Projekcie
  2. 30% Uczestników z firmy to osoby w wieku 50+ – zasada nie obowiązuje w przypadku udziału w projekcie wyłącznie 1 osoby z jednej firmy.

Najczęściej zadawane pytania?

Ile razy w ciągu trwania projektu podmiot może ubiegać się o wsparcie?

Klient z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić dla 1 uczestnika raz, ale dla firmy wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej kwoty wsparcia dla firmy. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 90 dni  i nie później niż 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem usługi rozwojowej.

W jaki sposób następuje rozliczenie umowy wsparcia/dofinansowania?

Poprzez złożenie wniosku o zwrot poniesionych nakładów finansowych. Klient każdorazowo pokrywa ze swoich środków 100% wydatków na szkolenia. Następnie składa wniosek do operatora, który dokonuje zwrotu kwoty na podstawie wystawionej faktury poniesionych wydatków do wysokości uzyskanego wsparcia. Z takim wnioskiem można wystąpić po każdym szkoleniu. Zwrot następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

Czy Instytut Rozwoju pomaga przygotować dokumenty?

Tak. Pomagamy Klientowi przygotować, złożyć wniosek i rozliczyć umowę wsparcia. Pomoc od A do Z.

Informacje na tema kosztów opłaty za usługę doradczą znajdziesz tu:

https://maszwsobiemoc.pl/warsztaty/dofinansowanie-do-uslug-rozwojowych-w-ramach-bur/


Zadzwoń i sprawdź, czy Twoja firma może złożyć wniosek o dofinansowanie na rozwój.

 

 

Jesteśmy dla Ciebie :-)