Subregion pilski_2020-2023

Od 01.03.2020 rozpoczęła się II Edycja projektu”

„Zmiany w MŚP oraz wzrost kwalifikacji/kompetencji przedsiębiorców i pracowników z subregionu pilskiego”

 Projekt będzie realizowany w okresie do 28.02.2023 roku.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost kompetencji lub kwalifikacji 1600 (784 mężczyzn i 816 kobiet) przedsiębiorców i ich pracowników, z 530 MŚP z subregionu pilskiego – powiatów:

 • chodzieskiego,
 • czarnkowsko-trzcianeckiego,
 • pilskiego,
 • wągrowieckiego,
 • złotowskiego,

oddelegowanych przez pracodawców, przez wdrożenie wsparcia rozwojowego w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.


Kto może otrzymać dofinansowanie?

Uczestnikami projektu mogą być właściciele i pracownicy firm – mikro, małe i średnie przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność w:

 • powiecie: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego

KWOTA WSPARCIA

Kwota maksymalna na jednego uczestnika wynosi 5 000,00 zł

Kwota maksymalna dla firmy wynosi 75 000,00 zł

Kwota wsparcia stanowi od 50 % do 80% kosztów kwalifikowanych. Co to znaczy?

Wydając kwotę 6 250,00 zł, przy wsparciu 80%, otrzymujesz zwrot w wysokości 5 000,00 zł. Twoja inwestycja w usługę szkoleniową stanowi jedynie 20%, tj. 1 250,00 zł.

Od czego zależy wysokość wsparcia?

 • wykształcenia
 • niepełnosprawności
 • wieku – osoby powyżej 50 roku życia otrzymują więcej pkt
 • wielkości przedsiębiorstwa
 • branży firmy
 • wskaźnika wzrostu firmy

Ważne !

 1.  Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika nie przekracza kwoty 5 000,00 zł.
 2. Maksymalna kwota, o jaką może się ubiegać jedno Przedsiębiorstwo na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych w ramach realizacji projektu PSF, wynosi 75 000,00 zł.
 3. Uwzględniając kwotę dofinansowanie projektu i ilość Uczestników projektu, średni poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego Uczestnika Projektu wynosi 3 867,50 zł.
 4. Uwzględniając kwotę dofinansowanie projektu i ilość firm, średni poziom dofinansowania na jedno Przedsiębiorstwo na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych w ramach realizacji projektu PSF, wynosi 11 675,47 zł

Najczęściej zadawane pytania?

Ile razy w ciągu trwania projektu podmiot może ubiegać się o wsparcie?

Podmiot wnioskuje do max kwoty wsparcia.

W jaki sposób następuje rozliczenie umowy wsparcia/dofinansowania?

Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez przedsiębiorstwo następuje bez zbędnej zwłoki, tj. w możliwie najkrótszym terminie, określonym w umowie o dofinansowanie zawartej z Operatorem

Czy Instytut Rozwoju pomaga przygotować dokumenty?

Tak. Pomagamy Klientowi przygotować, złożyć wniosek i rozliczyć umowę wsparcia. Pomoc od A do Z.

Informacje na tema kosztów opłaty za usługę doradczą znajdziesz tu:

https://maszwsobiemoc.pl/warsztaty/dofinansowanie-do-uslug-rozwojowych-w-ramach-bur/


Zadzwoń i sprawdź, czy Twoja firma może złożyć wniosek o dofinansowanie na rozwój.

 

 

Jesteśmy dla Ciebie :-)