Subregion leszczyński_2020-2022

Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego – EDYCJA II, nr RPWP.06.05.00-30-0071/18

Nabór wniosków rusza już w styczniu 2020 roku :-)

Projekt różni się znacznie od I Edycji.

Proszę przeczytaj uważnie zasady i procedurę.


Cel projektu:

Wzrost możliwości adaptacyjnych do zmian w gospodarce, konkurencyjności oraz efektywności pracy co najmniej 847 przedsiębiorstw z sektora MŚP (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej) z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski w tym z miast średnich, w szczególności przez działania szkoleniowe i doradcze w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystywania nowych technologii i zarządzania kapitałem ludzkim oraz rozwój kwalifikacji/kompetencji 2541 osób pracujących w MŚP dostosowywanych do potrzeb pracodawców z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski w tym, nie mniej niż 1246 kobiet , 813 osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), 620 osób 50+ i 120 osób niepełnosprawnych w terminie od 01.01.2020 do 31.12.2022 r.


Kto może otrzymać dofinansowanie?

Uczestnikami projektu mogą być właściciele i pracownicy firm – mikro, małe i średnie przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność w jednym z niżej wymienionych powiatów:

 • powiat gostyński
 • powiat grodziski
 • powiat kościański
 • powiat leszczyński
 • powiat międzychodzki
 • powiat nowotomyski
 • powiat rawicki
 • powiat wolsztyński
 • powiat miast Leszno

KWOTA WSPARCIA

Kwota maksymalna na jednego uczestnika wynosi 5 000,00 zł

Kwota maksymalna dla firmy wynosi 100 000,00 zł

Kwota wsparcia stanowi od 50 % do 80% kosztów kwalifikowanych. Co to znaczy?

Wydając kwotę 6 250,00 zł, przy wsparciu 80%, otrzymujesz zwrot w wysokości 5 000,00 zł. Twoja inwestycja w usługę szkoleniową stanowi jedynie 20%, tj. 1 250,00 zł.

Od czego zależy wysokość wsparcia?

 • branży firmy, pierwszeństwa działalność z branży o najwyższym potencjale rozwojowym/smart specialisation
 • miejsca prowadzenia swojej firmy, pierwszeństwo miasta: Gostyń, Kościan, Leszno, Rawicz
 • płci, pierwszeństwo kobiety
 • wieku, pierwszeństwo osoby 50+
 • wykształcenia, pierwszeństwo osoby z średnim i niższym
 • stopnia niepełnosprawności, pierwszeństwo osoby z orzeczeniem stopnia
 • wielkości przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo

Nabór wniosków – co i jak?

tutaj zmiana w stosunku do I Edycji

Nabór wniosków będzie odbywać się w systemie ciągłym, począwszy od stycznia 2020 roku.

Wnioski będą przyjmowane przez operatora od 11 dnia każdego miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca. Następnie w ciągu 5 dni roboczych, czyli do 15 każdego dnia miesiąca ogłosi listę firm zakwalifikowanych do projektu.


Co musi zawierać wniosek? tutaj najważniejsza zmiana w stosunku do I Edycji

 

Wniosek musi zawierać już konkretne sprecyzowane usługi rozwojowe. Co to znaczy?

Wniosek składamy już na wybrane szkolenia. Zatem najpierw ustalamy szkolenie/kurs, a później składamy wniosek na dofinansowanie.


więcej informacji o samym projekcie znajdziesz http://www.leszczynskiecentrumuslug.pl


Najczęściej zadawane pytania?

Ile razy w ciągu trwania projektu podmiot może ubiegać się o wsparcie?

Klient/Firma z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić tylko raz w trakcie trwania projektu, z jednym wnioskiem. Zatem warto dobrze przemyśleć zakres wykorzystania środków. 

W jaki sposób następuje rozliczenie umowy wsparcia/dofinansowania?

Poprzez złożenie wniosku o zwrot poniesionych nakładów finansowych. Klient każdorazowo pokrywa ze swoich środków 100% wydatków na szkolenia. Następnie składa wniosek do operatora, który dokonuje zwrotu kwoty na podstawie wystawionej faktury poniesionych wydatków do wysokości uzyskanego wsparcia. Z takim wnioskiem można wystąpić po każdym szkoleniu. Zwrot następuje w terminie do 15 dni roboczych od dnia złożenia kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

Czy Instytut Rozwoju pomaga przygotować dokumenty?

Tak. Pomagamy Klientowi przygotować, złożyć wniosek i rozliczyć umowę wsparcia. Pomoc od A do Z.

Informacje na tema kosztów opłaty za usługę doradczą znajdziesz tu:

https://maszwsobiemoc.pl/warsztaty/dofinansowanie-do-uslug-rozwojowych-w-ramach-bur/


Zadzwoń i sprawdź, czy Twoja firma może złożyć wniosek o dofinansowanie. 

 

 

Jesteśmy dla Ciebie :-)