Subregion koniński_2020-2023

Od 01.03.2020 rozpoczęła się II Edycja projektu”

“Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego”

 Projekt będzie realizowany w okresie do 28.02.2023 roku.

CEL PROJEKTU

jest podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym MŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne z subregionu konińskiego oraz ich dostosowanie do potrzeb zmieniającego się rynku


Kto może otrzymać dofinansowanie?

Uczestnikami projektu mogą być właściciele i pracownicy firm – mikro, małe i średnie przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność w:

  • mieście Konin,
  • powiecie: gnieźnieńskim, konińskim, kolskim, słupeckim, tureckim, wrzesińskim

KWOTA WSPARCIA

Kwota maksymalna na jednego uczestnika wynosi 5 000,00 zł

Kwota maksymalna dla firmy wynosi 100 000,00 zł

Kwota wsparcia stanowi od 50 % do 80% kosztów kwalifikowanych. Co to znaczy?

Wydając kwotę 6 250,00 zł, przy wsparciu 80%, otrzymujesz zwrot w wysokości 5 000,00 zł. Twoja inwestycja w usługę szkoleniową stanowi jedynie 20%, tj. 1 250,00 zł.

Od czego zależy wysokość wsparcia?

  • wykształcenia
  • niepełnosprawności
  • wieku – osoby powyżej 50 roku życia otrzymują więcej pkt
  • wielkości przedsiębiorstwa
  • branży firmy
  • wskaźnika wzrostu firmy

Najczęściej zadawane pytania?

Ile razy w ciągu trwania projektu podmiot może ubiegać się o wsparcie?

Do max kwoty wsparcia

W jaki sposób następuje rozliczenie umowy wsparcia/dofinansowania?

Zwrot następuje w ciągu 15 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów rozliczeniowych

Czy Instytut Rozwoju pomaga przygotować dokumenty?

Tak. Pomagamy Klientowi przygotować, złożyć wniosek i rozliczyć umowę wsparcia. Pomoc od A do Z.

Informacje na tema kosztów opłaty za usługę doradczą znajdziesz tu:

https://maszwsobiemoc.pl/warsztaty/dofinansowanie-do-uslug-rozwojowych-w-ramach-bur/


Zadzwoń i sprawdź, czy Twoja firma może złożyć wniosek o dofinansowanie na rozwój.

 

 

Jesteśmy dla Ciebie :-)