Subregion kaliski_2020-2023

Od 01.03.2020 rozpoczęła się II Edycja projektu”

SUBREGION KALISKI INWESTUJE W KADRY!”

 Projekt będzie realizowany w okresie do 28.02.2023 roku.

CEL PROJEKTU

jest podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym MŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne z subregionu kaliskiego oraz ich dostosowanie do potrzeb zmieniającego się rynku


Kto może otrzymać dofinansowanie?

Uczestnikami projektu mogą być właściciele i pracownicy firm – mikro, małe i średnie przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność w:

 • powiecie: kaliskim, m. Kalisz, pleszewskim, jarocińskim
  Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
 • powiecie: kępińskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim
  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

KWOTA WSPARCIA

Z powodu stanu epidemii (na okres jej ustania), usługi rozwojowe podlegające dofinansowaniu muszą być realizowane w formie zdalnej.

Ponadto Operator wprowadza limit dofinansowania, w przeliczeniu na jednego uczestnika usługi realizowanej zdalnie, także e-learningu,  tj. 3.000,00 zł netto.

Kwota maksymalna na jednego uczestnika wynosi 4 100,00 zł dla 1 usługi rozwojowej

(1 osoba może skorzystać z 1 usługi rozwojowej)

Kwota maksymalna dla firmy wynosi:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorstwa: 30.000,00 zł
 • w przypadku małego przedsiębiorstw: 50.000,00 zł
 • w przypadku średniego przedsiębiorstwa: 70.000,00 zł

Kwota wsparcia stanowi od 50 % do 80% kosztów kwalifikowanych. Co to znaczy?

Wydając kwotę 5 125,00 zł, przy wsparciu 80%, otrzymujesz zwrot w wysokości 4 100,00 zł. Twoja inwestycja w usługę szkoleniową stanowi jedynie 20%, tj. 1 025,00 zł.

Od czego zależy wysokość wsparcia?

 • wykształcenia
 • niepełnosprawności
 • wieku – osoby powyżej 50 roku życia otrzymują więcej pkt
 • wielkości przedsiębiorstwa
 • branży firmy
 • wskaźnika wzrostu firmy

Ważne – Przedsiębiorstwa kierujące na usługi rozwojowe 5 pracowników i więcej, muszą wśród nich uwzględnić co najmniej 25% osób powyżej 50 roku życia.


Najczęściej zadawane pytania?

Ile razy w ciągu trwania projektu podmiot może ubiegać się o wsparcie?

Zarówno pracownik, jak i przedsiębiorstwo, mogą skorzystać ze wsparcia jednokrotnie.

Zatem firma może złożyć 1 wniosek dla firmy.

W jaki sposób następuje rozliczenie umowy wsparcia/dofinansowania?

Klient po zakończonej usłudze w ciągu 30 dni od dnia zakończenia terminu złożyć rozliczenie. Operator w ciągu 15 dni roboczych, licząc od dnia wpłynięcia kompletu dokumentów dokona zwrotu środków Klientowi. 

Czy Instytut Rozwoju pomaga przygotować dokumenty?

Tak. Pomagamy Klientowi przygotować, złożyć wniosek i rozliczyć umowę wsparcia. Pomoc od A do Z.

Informacje na tema kosztów opłaty za usługę doradczą znajdziesz tu:

https://maszwsobiemoc.pl/warsztaty/dofinansowanie-do-uslug-rozwojowych-w-ramach-bur/


Zadzwoń i sprawdź, czy Twoja firma może złożyć wniosek o dofinansowanie na rozwój.

 

 

Jesteśmy dla Ciebie :-)