Lubuskie_BUR_2020-2022

Od 01.01.2020 rusza II edycja projektu:

„Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim  – edycja II”

„Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie gorzowskim  – edycja II”

 

Projekt będzie realizowany w okresie do 31.12.2022 roku.

WAŻNE: nabór wniosków rozpocznie się w marcu 2020 roku


Kto może otrzymać dofinansowanie?

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, subregionu gorzowskim, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.

SUBREGION ZIELONOGÓRSKI:

Powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, żagański, żarski, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra.

SUBREGION GORZOWSKI:

Powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński oraz miasto Gorzów Wielkopolski


WAŻNE!!!

Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie ci pracownicy, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach bonów szkoleniowych/ rozwojowych (w ramach Działania 6.5 RPO-L2020) w województwie lubuskim.
Grupę priorytetową w ramach projektu stanowią pracownicy w wieku 50+ oraz pracownicy mający tzw. niskie kwalifikacje (tj. co najwyżej wykształcenie średnie).


WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (w ramach pomocy de minimis):
● dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
● dla małego przedsiębiorstwa – 70% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
● dla średniego przedsiębiorstwa – poziom dofinansowania wynosi 60% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 70%).

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:
● przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
● przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich (tj. Słubice) lub miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze (tj. Międzyrzecz),
● przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
● usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.


KWOTA WSPARCIA

Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jednego przedsiębiorcę wynosi dla: 

    • mikroprzedsiębiorstw: 20 000,00 PLN,
    • małych przedsiębiorstw: 30 000,00 PLN,
    • średnich przedsiębiorstw: 60 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania wszystkich usług rozwojowych dla jednego pracownika nie przekracza 10 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi 50%, a maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej.

 

Wydając kwotę 6 250,00 zł, przy wsparciu 80%, otrzymujesz zwrot w wysokości 20%. Twoja inwestycja w usługę szkoleniową stanowi jedynie 20%, pozostałą kwota jest dofinansowana. 


Usługi rozwojowe będą rozliczane za pomocą bonów rozwojowych. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN.


Czy Instytut Rozwoju pomaga przygotować dokumenty?

Tak. Pomagamy Klientowi przygotować, złożyć wniosek i rozliczyć umowę wsparcia. Pomoc od A do Z.

Informacje na tema kosztów opłaty za usługę doradczą znajdziesz tu:

https://maszwsobiemoc.pl/warsztaty/dofinansowanie-do-uslug-rozwojowych-w-ramach-bur/


Zadzwoń i sprawdź, czy Twoja firma może złożyć wniosek o dofinansowanie na rozwój.

 

 

Jesteśmy dla Ciebie :-)