Bezpieczna obsługa przecinarek do nawierzchni dróg 

Szkolenie – bezpieczna obsługa przecinarek do nawierzchni dróg 

Ramowy program usługi 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
2. Dokumentacja techniczna i użytkowanie;
3. Ogólna budowa i obsługa przecinarek do nawierzchni dróg – wszystkie typy; 4. Technologia robót realizowanych przecinarkami do nawierzchni dróg;
5. Zajęcia praktyczne; 

Cel edukacyjny 

Celem szkolenia „Bezpieczna obsługa przecinarek do nawierzchni dróg klasa III – wszystkie typy” jest przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznej obsługi wszystkich typów przecinarek do nawierzchni dróg. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: 

 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu rodzajów przecinarek do nawierzchni dróg, parametrów urządzenia, budowy urządzenia, elementów niebezpiecznych, mechanizmów oraz ich budowy i działania, urządzeń zabezpieczających stosowanych w przecinarkach do nawierzchni dróg, bezpiecznej pracy w specyficznych warunkach, warunków bezpiecznej pracy;
 • bhp przy obsłudze urządzenia, procedur postępowania przy niebezpiecznych zdarzeniach i wypadkach;
 • potrafi używać urządzenia zabezpieczające stosowanych w urządzeniu, bezpiecznie wykonywać pracę w specyficznych warunkach, stosować bhp przy obsłudze urządzenia, wykorzystywać procedury postępowania przy niebezpiecznych zdarzeniach i wypadkach, bezpiecznie obsługiwać przecinarki do nawierzchni dróg;
 • kompetencje społeczne: ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem pracy z użyciem przecinarek do nawierzchni dróg.
  Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
 1. Wiedza: Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu rodzajów przecinarek do nawierzchni dróg, parametrów urządzenia, budowy urządzenia, elementów niebezpiecznych, mechanizmów oraz ich budowy i działania, urządzeń zabezpieczających stosowanych w przecinarkach do nawierzchni dróg, bezpiecznej pracy w specyficznych warunkach, warunków bezpiecznej pracy;
 2. Bhp przy obsłudze urządzenia, procedur postępowania przy niebezpiecznych zdarzeniach i wypadkach;
 3. Uczestnik nabędzie umiejętności pracy w zespole realizującym zadanie zawodowe.
 4. kompetencje społeczne: ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji
  interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem pracy z użyciem przecinarek do nawierzchni dróg.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik jest przygotowany do egzaminu prowadzonego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Po zdaniu egzaminu słuchacz nabywa uprawnienia do obsługi i eksploatacji przecinarek do nawierzchni dróg klasa III – wszystkie typy. 

Czas 16 h, Cena szkolenia – 1 000,00 zł netto+23%VAT

Szkolenie grupowe, cena jednostkowa

 • istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 80% wartości kursu, licząc od kwoty netto

Zapisy:

e mail: biuro@maszwsobiemoc.pl

tel. : + 48 534 599 235

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami i omówimy wszystkie szczegóły oraz odpowiemy na Twoje pytanie


Prowadzący:

Bogusław Marciniak -długoletni wykładowca w oświacie pozaszkolnej na kursach dla operatorów maszyn budowlanych oraz instruktor podczas zajęć praktycznych.

Obszar specjalizacji – maszyny oraz inne urządzenia techniczne, ogólna budowa, bhp, użytkowanie eksploatacyjne i technologia robót – zakres zajęć teoretycznych i praktycznych,


Miejsce szkolenia zostanie wskazane po uzbieraniu się grupy