Trener Personalny_Piotr Kirszke

Jestem trenerem personalnym z pięcioletnim doświadczeniem popartym kwalifikacjami oraz uprawnieniami. Swoją wiedzę z zakresu treningu i dietetyki wciąż poszerzam poprzez szkolenia, książki i publikacje naukowe.

Trening personalny to trening, podczas którego pracuję tylko z jedną osobą w taki sposób, by szybko osiągnęła ona zamierzone rezultaty. Trenuje z osobami chcącymi zredukować tkankę tłuszczową jak i poprawić wygląd swojego ciała. Pragnę w taki sposób posługiwać się zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem, aby w możliwie najlepszy i zdrowy sposób osiągać zamierzone cele podopiecznych budując w nich silniejszą motywację. Dzięki treningom ze mną nie tylko osiągniesz wymarzoną sylwetkę, ale również nauczyć się jak dbać o swoje ciało mając przy tym 100% satysfakcję. Pomagam ludziom spełniać ich marzenia, robię to co kocham. Cieszy mnie to jak ludzie poprzez zmianę wyglądu i nawyków żywieniowych zmieniają swoje życie na lepsze czerpiąc z niego pełnymi garściami.

 


Co mogę Ci zaoferować?

Szkolenie Trening Funkcjonalny

Program

I. MODUŁ – WZORCE RUCHOWE DOLNEJ CZĘŚCI CIAŁA; ZAGADNIENIA TEORETYCZNE informacje podstawowe o wzorcach ruchowych / ogólna zasada adaptacji / uniwersalne zasady ruchu / trzy płaszczyzny ruchu / rodzaje sprawności fizycznej / drabinka sprawności fizycznej / mobilność i propriocepcja / stabilność i siła mięśniowa / krajobraz specyfiki ruchu / fundamentalne umiejętności ruchowe (FMS) / poszukiwanie pozycji wzorcowych / funkcjonalny zakres ruchu (FRM). ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE wzorzec przysiadu i jego drabinka progresji/wzorzec wykroku i jego drabinka progresji /wzorzec pochylenia tułowia i drabinka progresji martwego ciągu /wzorzec trójwyprostu i drabinka progresji biegania / poruszanie się wielokierunkowe i wzorce zwinności /transfery ruchu między wzorcami dolnej części ciała /przygotowanie ruchowe (funkcjonalna rozgrzewka) /transfer kierunków wertykalnych na horyzontalne.

 

II. MODUŁ – WZORCE RUCHOWE GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA; ZAGADNIENIA TEORETYCZNE modele kontroli motorycznej /kroki milowe treningu siłowego /koordynacja i równowaga /moc, szybkość i reaktywność /cykl skurcz-napięcie / elastyczny stretch / model czynnika stresowego /zasady progresji ćwiczeń funkcjonalnych / dociążenie, przeciążenie i transfer / zdrowie biomechaniczne / prawidłowa postawa ciała / cywilizacyjne zespoły przeciążeniowe i posturalne /czym jest dysfunkcja? ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE wzorzec pchania ramion i jego drabinka progresji /wzorzec przyciągania ramion i jego drabinka progresji / trening koordynacji i równowagi / techniki aktywacji mm. osłabionych / oddychanie w treningu funkcjonalnym /trening z piłkami lekarskimi /transfer kierunków horyzontalnych na wertykalne.

III. MODUŁ – WZORCE RUCHOWE TUŁOWIA I ODDYCHANIE; ZAGADNIENIA TEORETYCZNE anatomia i funkcja jednostki głębokiej mięśni tułowia /anatomia i funkcja powierzchownych łańcuchów kientycznych tułowia / podstawy kinezjologii rozwojowej człowieka /miednica i kręgosłup piersiowy a stabilność kręgosłupa /cykl oddechowy w treningu funkcjonalnym /trening wytrzymałości mięśni posturalnych / strategie korygowania prawidłowej postawy ciała / regeneracja potreningowej / rodzaje i fazy zmęczenia. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE drabinka progresji ćwiczeń Core /torowanie aktywacji z centrum na obwód /pozycje pierwotne w treningu Core /ćwiczenia z własnym ciężarem ciała / wzorceprzetaczania i ćwiczenia podporowe /wzorce wstawania z podłoża i ich transfery /wzorce oddechowe i ich funkcje w aktywności i w odpoczynku /archetypowe pozycje odpoczynku / ćwiczenia stabilności w statyce i w dynamice.

IV. METODYKA TRENINGU FUNKCJONALNEGO ZAGADNIENIA TEORETYCZNE zasady programowania ćwiczeń funkcjonalnych /długofalowa perspektywa rozwoju atletycznego (LTAD) /konstruowanie planów treningowych / coaching wewnętrzny i zewnętrzny /komunikacja i rytmika ćwiczeń /motywacja i intencja w treningu funkcjonalnym / strategie korygowania wzorców ruchowych. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE korekcje zaburzeń wzorców ruchowych / prowadzenie treningów personalnych / Movement Flow /poszukiwanie specyfiki w ćwiczeniach funkcjonalnych /sesja pytań i odpowiedzi (wyjaśnienie praktyczne).


Inwestycja: 

Czas trwania – 20 godzin

Zajęcia indywidualne 

Cena kursu indywidualnego 3 750,00 netto+23%VAT

Miejsce prowadzenia zajęć –  Leszno, ul. Irlandzka


  • istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 80% wartości kursu, licząc od kwoty netto, wówczas nie płacisz podatku VAT

Zapisy:

e mail: biuro@maszwsobiemoc.pl

tel. : + 48 534 599 235

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami i omówimy wszystkie szczegóły oraz odpowiemy na Twoje pytanie