Szkolenia zdalne

Instytut Rozwoju informuje, że również wprowadza do swojej oferty szkolenia zdalne, prowadzone w formie online, za pośrednictwem platformy internetowej.

 

WAŻNE

Szkolenia zdalne z dniem 31.03.2020 decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego również mogą być dofinansowane w ramach środków unijnych.

Usługi są realizowane w czasie rzeczywistym, odbywające się z wykorzystaniem połączeń on-line w taki sposób, że trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie usługi. Liczba uczestników szkolenia (do 15 osób) winna umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.). Materiały dydaktyczne mogą przybrać formę e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.


Zapytaj się naszego doradcy o szkolenie dla Siebie

Jesteśmy dostępni pod nr tel: +48 534 599 235 

lub adresem e-mail: biuro@maszwsobiemoc.pl

  • istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenia nawet do wysokości 80% wartości netto szkolenia. Zapytaj i dowiedz się więcej/ dotyczy tylko firm