RODO w Twojej Firmie_Inez Dobecka

RODO w Twojej Firmie

Czy Twoja Firma dopasowała się pod nowe przepisy z zakresu danych osobowych?

Potrzebujesz wsparcia? Może szkolenia w tym zakresie?

Cel biznesowy

Zapoznanie z nowym rozporządzeniem dot. ochrony danych osobowych, mające na celu dostosować działalność gospodarczą do nowych przepisów.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO, pozwalających na przygotowanie własnych zasad i reguł funkcjonujących w firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PROGRAM   SZKOLENIA  – 20 h

I. Co to jest RODO ?

1.   Kluczowe zmiany
2.   Terytorialny zakres stosowania RODO

 

II. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

1.   Dane osobowe
2.   Przetwarzanie danych
3.   Profilowanie danych
4.   Pseudonimizacja i anonimizacja danych
5.   Zbiór danych
6.   Administrator danych i współadministratorzy
7.   Odbiorca danych
8.   Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

 

III. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
2.   Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

 

IV. Realizacja obowiązku informacyjnego

1.   Klauzula informacyjna
2.   Wyjątki

 

V. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

1.   Prawo do przejrzystości danych
2.   Prawo dostępu do danych
3.   Prawo do sprostowania i usunięcia danych
4.   Prawo do ograniczenia przetwarzania
5.   Prawo do przenoszenia danych
6.   Prawo do sprzeciwu
7.   Prawa związane z profilowaniem danych

 

VI. Obowiązki Administratora Danych

1.   Stosowanie mechanizmów ochrony danych – privacy by design, privacy    by default
2.   Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
3.   Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
4.   Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
5.   Zabezpieczenie danych osobowych
6.   Ocena skutków dla ochrony danych
7.   Szacowanie ryzyka

 

VII. Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych

1.   Warunki powierzenia danych osobowych
2.   Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane
3.   Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane

VIII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

1.   Administracyjne kary pieniężne
2.   Odpowiedzialność cywilna
3.   Odpowiedzialność karna

 

IX. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych

1.   Nowy organ nadzorczy
2.   Akredytacja i certyfikacja


Inwestycja:

Szkolenie indywidualne

3 750,00 zł netto+23% VAT

Każdorazowo pod klienta jest przygotowana oferta, która jest zależna od ilości godzin i liczby uczestników

  • istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 80% wartości szkolenia, licząc od kwoty netto

Zapisy:

e mail: biuro@maszwsobiemoc.pl

tel. : + 48 534 599 235

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami i omówimy wszystkie szczegóły oraz odpowiemy na Twoje pytania.


Prowadzący:

Inez Dobecka – Inspektor Ochrony Danych, praktyk z kilkuletnim doświadczeniem, szkoleniowiec. Pomimo wiedzy praktycznej bierze udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach i kursach z zakresu ochrony danych osobowych. Absolwentka studiów podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” na WSB w Poznaniu. Jej zaleta to multidyscyplinarność zdobyta podczas szkoleń, konsultacji i studiów podyplomowych, szczególnie w biznesie.