Kursy na paralotni_Andrzej Walczak

Chcemy dać Ci możliwość szybkiego i bezpiecznego rozwinięcia Twojego skrzydła.

W ciągu jednego tygodniowego urlopu możesz zostać pilotem, owszem będzie to intensywny tydzień ale nie zapomnisz go do końca życia, ilość wrażeń i przygód związana z kursem paralotniowym zrobi na Tobie wrażenie, a to dopiero początek przygody.

Według naszego doświadczenia w szkoleniu paralotniarzy, połączenie dwóch etapów szkolenia razem daje bardzo dobre efekty, większość naszych kursantów skorzystała z tej możliwości i są bardzo zadowoleni.


 

Szkolenie podstawowe razem 1 i 2 etap + H

Cel szkolenia

Przygotujemy Cię do bezstresowego uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni ŚK PP –  Zostaniesz Pilotem i to będzie początek Twojej przygody z lataniem a dalej to już będzie tylko fajniej.

Chcemy nauczyć Cię jak wzbić się w powietrze, latać od chmurki do chmurki i bezpiecznie z powrotem znaleźć się na ziemi by podzielić się wrażeniami z najbliższymi.

Czeka Cię trochę nauki i zabawy, teoretycznego zrozumienia dlaczego ptaki się unoszą w powietrzu jak i praktycznego doświadczenia wzbicia się w powietrze.

Na początku  nauczysz się obsługi paralotni, jak bezpiecznie startować i lądować, jak prawidłowo manewrować paralotnią.

Poznasz przestrzeń powietrzną w której poruszają się oprócz  Ciebie również samoloty i inne statki powietrzne.

Odpowiemy Ci na odwieczne pytanie „Skąd wieje wiatr?”

Wymagania

Nieważne czy jesteś kobietą czy mężczyzną, masz lat 15 lub 70, jesteś wysportowany lub molem książkowym – to wszystko NIEWAŻNE.

Ukończone 18 lat lub ukończone 15 lat i posiada pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego kandydata. Ukończył minimum szkołę podstawową. Dobry stan zdrowia potwierdzony własnoręcznie podpisanym oświadczeniem lub posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii.

Bezpeiczeństwo

Zależy nam na tym abyś osiągnął jak najwyższy stopień wyszkolenia w jak najbezpieczniejszy sposób, dlatego szkolimy tylko na sprawdzonym, certyfikowanym sprzęcie:

– nowe szkolne skrzydła

– uprzęże wraz z  SSH i radiami do komunikacji

– holujemy na dwubębnowej wyciągarce paralotniowej niemieckiego producenta KOCH-a.

Podstawowe szkolenie odbywa się za wyciągarka na nizinach, są to najbezpieczniejsze warunki do rozpoczęcia przygody z lataniem, pozwala nam to wykonać wszystkie ćwiczenia i nauczyć was wszystkich manewrów potrzebnych do samodzielnego latania (min 30 holi) które nie zawsze można wykonać w niższych górach.


I ETAP


I. Część teoretyczna:

Szkolenie teoretyczne: min 5 godzin i zawiera ogólną wiedzę o paralotni oraz zasady lotu i zasady bezpieczeństwa, a ponadto osiągi i planowanie lotu, procedury operacyjne.
1. Prawo lotnicze: Podstawowe wiadomości o regulacjach prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego. Konwencjach międzynarodowych. Ustawa prawo lotnicze. Rozporządzenia i załączniki regulujące działalność paralotniową. Przepisy o ruchu lotniczym i służbach ruchu.
2. Ogólna wiedza o paralotni: Budowa paralotni – skrzydło, uprząż, osprzęt, wyposażenie. Instrukcja użytkowania w locie i jej załączniki, bieżąca obsługa paralotni. Przeglądy paralotni – przedlotowy, przedstartowy, polotowy, okresowe, zakresy przeglądów. Zdatność do lotu.
3. Osiągi i planowanie lotu: Osiągi paralotni – zawarte w instrukcji użytkowania w locie, ograniczenia eksploatacyjne. Ocena pogody. Planowanie lotów nadlotniskowych, zbieranie informacji operacyjnych. Składanie planów lotów.
4. Człowiek – możliwości i ograniczenia: Wpływ obniżonego ciśnienia, choroba lokomocyjna. Wzrok, słuch dezorientacja zmysłów, możliwość zatrucia, latanie i zdrowie.
5. Meteorologia: Budowa atmosfery. Chmury rodzaje, chmury a towarzysząca im pogoda. Mgły powstawanie, niebezpieczeństwa. Wiatr – opis powstawania, rodzaje, niebezpieczeństwa. Pogoda – cyrkulacje, układy baryczne. Pomiar wysokości – rodzaje wysokości. Fronty – rodzaje i ich budowa, oznaki, niebezpieczeństwa. Termika – opis powstawania (równowaga stała, chwiejna, termika wypracowana, naniesiona, wymuszona),burze, niebezpieczeństwa. Komunikaty meteorologiczne. Lokalne oznaki przewidywanej pogody – na ziemi, w powietrzu, pomiary wiatru i ciśnienia. Loty w rejonach górskich.
6. Nawigacja: Mapy lotnicze ( skale map, oznaczenia i ich odczyt, informacje). Wysokości lotu – rodzaje. Magnetyzm ziemski (deklinacja, inklinacja, opis i definicja). Prędkość powietrzna i podróżna (definicja, rodzaje prędkości powietrznej: max / min, ekonomicznej, przelotowej). GPSy -zasada działania i ich wykorzystanie.
7. Procedury operacyjne: IWL szkoły paralotniowej wraz z załącznikami.
8. Zasady lotu: Prawo Bernoulliego. Mechanizm powstawania siły nośnej. Czynniki wpływające na siłę nośną (profile lotnicze). Powierzchnia, wydłużenie, gęstość powietrza, kąt natarcia. Opór aerodynamiczny, profilu, opór indukowany. Biegunowa prędkości i doskonałości, ocena kąta szybowania. Opadanie min/max, zasięg, biegunowa a wiatr tylny, boczny lub czołowy. Prędkość powietrzna a prędkość względem ziemi. Wpływ wiatru na fazy startu, lądowania, i lot w zakręcie. Przeciągnięcie, opis zjawiska, niebezpieczeństwa i przeciwdziałanie. Ścieżki wirowe – niebezpieczeństwa. Zasady sterowania, sterowanie a prędkość, zasady wykonywania zakrętów. Siły działające na paralotnię w różnych stanach lotu.
9. Ogólne bezpieczeństwo lotów: Sytuacje niebezpieczne, sposoby zapobiegania i wychodzenia z nich. Zasady posługiwania się systemami ratowniczymi.


II. Część praktyczna:

Szkolenie praktyczne : Szkolenie w locie obejmuje minimum 20 lotów

Loty wstępne zapoznawcze

Cel szkolenia: Celem szkolenia w tym Etapie jest przede wszystkim nauka startów i lądowania oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Pilot –uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi w tym kontrolą przedlotową i przedstartową. Pilot-uczeń uczy się i doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania. Ostatnie z powyższych wskazuje, że kandydat opanował również pozostałe manewry z wystarczającym planowaniem i dokładnością.

Wymagane umiejętności praktyczne: Transport, konserwacja i obsługa paralotni i wyposażenia.
Czynności przed lotem: rozłożenie skrzydła, kontrola skrzydła linek i taśm nośnych, kontrola uprzęży i karabinków, systemu ratowniczego, dopasowanie uprzęży, przypięcie się do skrzydła i demontaż. Zajęcie pozycji do startu i pięciopunktowa kontrola przed startem:1) pilot – w tym: taśmy udowe, piersiowa, krzyżaki, karabinki, kask. 2) taśmy nośne i linki – w tym: ułożenie taśm i uchwytów sterowniczych oraz przebieg linek nośnych, podpięcie linki przyspieszacza 3) skrzydło – w tym: symetria i właściwe jego ułożenie względem wiatru, i pozycja pilota względem skrzydła 4) kontrola wolnej przestrzeni.
Ćwiczenia startu: Paralotnia w pozycji do startu, prawidłowe wyniesienie skrzydła, kontrola skrzydła, puszczenie taśm przednich, ewentualne korekty. Zdecydowany prawidłowy rozbieg, aż do oderwania. Start z wykorzystaniem urządzenia holującego: czynności jak poprzednio, oraz przed startem kontrola sposobu podpięcia do liny holowniczej, kontrola łączności i podanie właściwych komend. W locie – kontrola skrzydła, kierunku, prędkości, wyczepienie we właściwym momencie, reagowanie na polecenia.
ieg z paralotnią: kontrolowanie pozycji skrzydła i kierunku biegu, w terenie płaskim i /lub/ na zboczu.
Start: pozycja do startu, łagodne przyspieszenie i oderwanie z zachowaniem właściwej prędkości i kierunku lotu.
Sterowanie prędkością: prędkość największego zasięgu, bez tendencji do lotu z małą prędkością i przeciągnięcia.
Sterowanie kierunkowe: utrzymywanie kierunku, łagodne poprawki kursu.
Zakręty: skoordynowane wprowadzenie i wyprowadzenie.
Lądowanie: w kierunku pod wiatr.

Warunki wykonywania lotów: Wiatr do 5 m/s. Teren płaski lub wzgórze o deniwelacji nie większej niż 150 m. Start samodzielny lub – w przypadku szkolenia w terenie płaskim – z wykorzystaniem urządzeń holujących.\


II ETAP


Wymagania: Ukończony I Etap i posiadanie zaświadczenie o ukończeniu I etapu nie później niż 12m-cy wstecz, 18 lat lub ukończone 15 lat i posiada pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego kandydata. Ukończył minimum szkołę podstawową. Dobry stan zdrowia potwierdzony własnoręcznie podpisanym oświadczeniem lub posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii.
Strój: Obuwie powyżej kostki, dobrze chroniące staw skokowy i odzież nie krępująca ruchów

Szkolenie teoretyczne: ETAP II – min 5 godzin i zawiera rozszerzenie wiadomości nabytych w pierwszym etapie, prawo lotnicze, człowiek możliwości ograniczenia. elementy meteorologii oraz ogólne bezpieczeństwo lotów.


Szkolenie praktyczne:  Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów z wysokości nie mniejszej niż 200 metrów.

Trening umiejętności pilotażowych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem, oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie. Pilot –uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów.

Szkolenie praktyczne naziemne: W ramach Etapu II należy doskonalić start klasyczny oraz uczyć startu odwróconego. Nauka startu odwróconego winna obejmować minimum 3 godziny łącznie i odbywać się, co najmniej podczas trzech spotkań. W efekcie szkolenia startu odwróconego na ziemi, pilot- uczeń powinien opanować umiejętność stawiania i kontroli skrzydła, wykonania prawidłowego obrotu bez puszczania linek sterowniczych i stabilizacji skrzydła nad głową, a także kontroli wolnej przestrzeni, warunków meteo, oraz przerwania startu w sytuacji koniecznej lub na komendę.

Szkolenie praktyczne w locie: Wykonując loty na większej wysokości będziemy mogli doskonalić techniki pilotarzu. Jak używać balansu ciała i sterówek w celu efektywnego sterowania paralotnią, krążenie płaskie, krążenie ciasne. Będziemy ćwiczyć metody wytracania wysokości, ciasne krążenie, „uszy”, B-stall, „duże uszy”. Nauczymy sę planować podchodzenie do lądowania na celność z wykorzystaniem metod wytracania wysokości jak i bez nich. Nauczymy się rozumieć zachowania skrzydła w powietrzu, wykorzystanie ciała i sterówek do jak najlepszego porozumienia się ze skrzydłem.

Warunki wykonywania lotów: Szkolenie w locie może odbywać się przy wietrze do 5 m/s. Szkolenie naziemne może odbywać się przy wietrze do 8 m/s.


Inwestycja:

 Cena za pakiet szkoleń  = 3 375,00 zł netto+23%VAT :-)


Którym szkoleniem jesteś zainteresowany?

  • istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 80% wartości kursu, licząc od kwoty netto

Zapisy:

e mail: biuro@maszwsobiemoc.pl

tel. : + 48 534 599 235

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami i omówimy wszystkie szczegóły oraz odpowiemy na Twoje pytanie


Prowadzący:

Andrzej Walczak – instruktor paralotniowy. Lata na paralotni od 2003 roku, od 2007 lata również na PPGE. Egzaminator Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, członek team paralotniowego Live2Fly XC, były członek K2 Paraliding Team. Od wielu lat uczestnik uczestnik zawodów przelotowych OLC, XCC- mechanik paralotniowy. Pilot Szbowcowy “3 klasy”.